Kadry i Płace w Administracji

Strona główna

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 

Lipiec - Sierpień 2016

następny numer »

Minimalne wynagrodzenie zleceniobiorcy

Trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego minimalnego wynagrodzenia za pracę świadczoną przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Propozycja z dnia 24 maja 2016 r. zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę będzie obejmować osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jednak nie wszystkich. Przewidywana nowelizacja dokona zmian nie tylko w obszarze wynagrodzenia, ale i w ustawie o PIP, rozszerzając jej kompetencje.

więcej »

Związek zawodowy u pracodawcy

Związek zawodowy jest dobrowolną, samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Lipiec - Sierpień 2016

Praca w niedzielę w świetle obowiązujących przepisów

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom co najmniej raz na 4 tygodnie prawo do wolnej niedzieli. Zdarza się jednak, że tego dnia pracownik wykonuje pracę, za którą należy mu się rekompensata w formie dnia wolnego lub wypłaty wynagrodzenia z dodatkiem w wysokości 100% za każdą przepracowaną w tym dniu godzinę. W odniesieniu do różnych grup pracowniczych rekompensata ma inną formę i charakter.

więcej »

Programy profilaktyczne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Coraz więcej czasu spędzamy w miejscu pracy. Głównie po to, aby uzyskać niezbędne dla siebie oraz całej rodziny środki na utrzymanie. Dlatego konieczne jest zwrócenie uwagi na warunki wykonywania pracy, żeby wyeliminować lub co najmniej ograniczyć negatywne skutki dla zdrowia. Przesłanek takiego działania można upatrywać zarówno w normach prawnych, jak i w naturalnej dbałości o ochronę zdrowia i życia człowieka.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Lipiec - Sierpień 2016

Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia po zmianach

Nowelizacja kp w zakresie okresów wypowiedzenia, która weszła w życie 22 lutego 2016 r.1, nie pozostała bez wpływu na obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika. Art. 29 § 3 kp opisuje, w jakich okolicznościach pracownik zatrudniony na podstawie poszczególnych umów powinien otrzymać od służb kadrowych znowelizowaną informację o warunkach zatrudnienia.

więcej »