Kadry i Płace w Administracji

Strona główna
 

Wrzesień - Październik 2016

następny numer »

Telefon służbowy na wakacjach

Zgodnie z art. 14 kp: „pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych”. Skonkretyzowanie powyższej podstawowej zasady prawa pracy w kwestii urlopów wypoczynkowych znajduje swój wyraz w treści Działu VII kp (art. 152–173 kp).

więcej »

Urlop ojcowski po zmianach

1 kwietnia 2016 r. Błażej M. poprosił pracodawcę o udzielenie urlopu ojcowskiego na 2 córki, które za tydzień skończą 2 lata. Równocześnie wyjaśnił, że od czasu rozstania z matką dziewczynek nie zajmuje się nimi codziennie, dlatego ten urlop jest dla niego tak ważny. Trzy dni później pracownik złożył wniosek, w którym zażądał udzielenia urlopu w łącznym wymiarze 4 tygodni, wniósł o wykorzystanie urlopu w 4 częściach i zastrzegł, że pierwszą część urlopu w wymiarze 1 tygodnia zacznie wykorzystywać dopiero od 1 czerwca 2016 r., tj. kiedy matka dzieci zakończy pobieranie zasiłku macierzyńskiego, a kolejne 3 w terminach późniejszych, aż do czasu ukończenia przez dzieci 6. roku życia.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Wrzesień - Październik 2016

Bezprawne zwolnienie z pracy

Jednym z istotnych założeń przyświecających prawu pracy, i to nie tylko w polskim systemie prawnym, jest powszechna ochrona trwałości stosunku pracy.

więcej »

Jak nie dopuścić do powstawania zaległości urlopowych

Na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest przeznaczony cały rok kalendarzowy. Mimo że wydaje się to długim okresem, wielu pracowników wchodzi w nowy rok z zaległościami urlopowymi.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Wrzesień - Październik 2016

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna to świadczenie, do którego ma prawo rodzina zmarłego pracownika. Odprawa jest należna, jeśli w czasie śmierci pracownika trwał stosunek pracy lub został rozwiązany, ale pracownik pobierał po jego rozwiązaniu zasiłek z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

więcej »