Kadry i Płace w Administracji

Strona główna

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 

Maj - Czerwiec 2016

następny numer »

Zaległy urlop wypoczynkowy

Przepisy kp przyznają każdemu pracownikowi prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie można się zrzec. Natomiast na pracodawcy ciąży obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego (w naturze) w roku kalendarzowym nabycia prawa do niego.

więcej »

Refundacja zakupu okularów

Obowiązkiem pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekranowymi jest zapewnienie okularów korygujących wzrok.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Maj - Czerwiec 2016

Pracownik w podróży

Pracodawcy często wysyłają swoich pracowników w podróże służbowe. Uzyskany przez pracowników zwrot wydatków związanych z podróżami służbowymi stanowi przychód, który może być opodatkowany lub zwolniony z podatku.

więcej »

Wysokość współczynnika urlopowego w 2016 r.

Wraz z nadejściem nowego roku należy na nowo obliczyć wysokość współczynnika urlopowego, bardzo ważnego w pracy każdego kadrowca. Wartość ta jest bowiem niezbędna do ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, należnego zwalnianemu pracownikowi.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Maj - Czerwiec 2016

Odpowiedzialność organu administracji

Odpowiedzialność związana z bezczynnością organu administracji lub przewlekłym prowadzeniem postępowania administracyjnego może być ponoszona na płaszczyźnie administracyjnej i pracowniczej.

więcej »