Kadry i Płace w Administracji

Strona główna

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 

Listopad - Grudzień 2016

następny numer »

Prawo do urlopu

Jedną z charakterystycznych cech prawa pracy jest prawo pracownika do wypoczynku, gwarantowane już na poziomie ustawy zasadniczej. Usytuowanie tego uprawnienia w normie konstytucyjnej wyraźnie wskazuje na rangę tego uprawnienia i powagę, z jaką prawodawca podchodzi do tego zagadnienia.

więcej »

Postępowanie przed sądem pracy

Uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, wypłata zaległego wynagrodzenia za nadgodziny, ustalenie istnienia stosunku pracy, zapłata odprawy, dyskryminacja, nierówne traktowanie – to część roszczeń, o które toczą się sprawy pracownicze.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Listopad - Grudzień 2016

Okulary dla pracownika

Pracownik może skorzystać z refundacji na zakup okularów korygujących wzrok, kiedy jego praca wymaga pracy przy komputerze. Jednak polskie przepisy nie mówią o zakupie soczewek kontaktowych, czym odbiegają od unijnej dyrektywy. Nie znaczy to jednak, że taka refundacja nie jest możliwa.

więcej »

Wynagrodzenia nauczycieli

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest uzależniona od stopnia awansu zawodowego, posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Dodatki zależą od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy, liczby wykonywanych zajęć dodatkowych, stanowiska, funkcji oraz warunków pracy.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Listopad - Grudzień 2016

Strajk w zakładzie pracy

Pracownikowi wolno strajkować, jeśli strajk jest przeprowadzony zgodnie z prawem. Udział w nielegalnym strajku może mieć dla niego negatywne konsekwencje.

więcej »