Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Redakcja

REDAKTOR NACZELNY

Łukasz Paroń
lukasz.paron@kipwa.pl

Łukasz Paroń - ekspert prawa pracy, wieloletni pracownik działu kadr, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy. Jest magistrem prawa i administracji oraz doświadczonym praktykiem w zakresie stosowania i rozwiązywania problemów z zakresu prawa pracy.


SEKRETARZ REDAKCJI

Paulina Skoczylas
paulina.skoczylas@kipwa.pl

RADA PROGRAMOWA:

  • Stefan Kiesz - członek - ekspert Dolnośląskiej Komisji Ochrony Pracy, wykładowca w Szkole Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu
  • Michał Olesiak - trener, specjalista i praktyk z zakresu prawa pracy
  • Adam Słomka - emerytowany inspektor pracy, wykładowca z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy i ryzyka zawodowego
  • Krzysztof Sprutta - naczelnik wydziału realizacji dochodów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  • Przemysław Wojnicz - sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, autor publikacji, m.in. o czasie pracy urzędników

Wysoki poziom merytoryczny pisma jest naszym priorytetem. Dlatego stawiamy na sprawdzonych ekspertów.

Piszą dla nas:

  • prawnicy
  • sędziowie sądów pracy
  • pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz urzędów skarbowych
  • kierownicy działów kadr jednostek samorządowych
  • najlepsi w Polsce szkoleniowcy i wykładowcy w zakresie stosowania prawa pracy, prawa podatkowego, prawa oświatowego i ubezpieczeń społecznych
Zapraszamy do współpracy »