Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień 2010 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Podstawa chorobowego

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Karolina Klee-Stolaś

Podstawa chorobowego

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego jest jednym z trudniejszych zagadnień w systemie ubezpieczeń społecznych. Problemy związane są przede wszystkim z wieloma przepisami prawnymi, którymi próbuje się dostosować prawo do zdarzeń losowych pracowników.

Zagadnienie zasiłku chorobowego zostanie omówione na przykładzie pracownicy, dla której na mocy art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa1 (dalej: ustawa o świadczeniach pieniężnych) uprawniony zakład pracy ustala postawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i - co za tym idzie - zasiłku chorobowego.

Przykład:

Urodzona 15 października 1959 r. pracownica w okresie od 1 lutego 2006 r. do 30 listopada 2011 r. pracuje w urzędzie marszałkowskim, przy czym do 30 września 2009 r. zatrudniona była na 1/2 etatu, a od 1 października 2009 r. - na pełnym etacie. Pracownicy przysługuje:

  • nagroda roczna wypłacana w marcu kolejnego roku kalendarzowego;
  • nieperiodyczna premia miesięczna oraz
  • raz w roku, w maju, kwota 300 zł na badania mammograficzne.

Pracodawca w związku z wystąpieniem u pracownicy niezdolności do pracy wypłacał jej:

1) wynagrodzenie chorobowe wynikające z art. 92 kodeksu pracy2 (dalej: kp) za okresy:

  • od 4 stycznia do 5 lutego 2009 r.,
  • od 21 lutego do 25 marca 2010 r.;

2) zasiłek chorobowy za okresy:

  • od 6 do 21 lutego 2009 r.,
  • od 12 do 20 lipca 2009 r.,
  • od 13 do 17 października 2009 r.,
  • od 11 do 22 maja 2010 r.

Rozpatrując uprawnienia pracownicy do wynagrodzenia chorobowego za 2009 r., zastosować należy przede wszystkim art. 92 § 1 pkt 2 i § 2 kp, ale w brzmieniu obowiązującym do 31 stycznia 2009 r., czyli: za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

[...]

Karolina Klee-Stolaś
Prawnik, absolwentka UWr. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń społecznych. Szkoleniowiec z zakresu świadczeń krótkoterminowych oraz koordynacji świadczeń pieniężnych w ramach Unii Europejskiej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.