Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Październik 2012 » Wynagrodzenia i świadczenia » Chorobowe a zmiana etatu

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Magdalena Skalska

Chorobowe a zmiana etatu

Wyjaśniamy, jak prawidłowo uzupełnić zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, jeśli zmienił się wymiar czasu pracy w miesiącu korzystania ze zwolnienia lub w miesiącach wchodzących do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego.

Rys. B. Brosz

Jeżeli w miesiącu powstania niezdolności do pracy lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających powstanie tej niezdolności nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie z okresu – co ważne – pełnych miesięcy przepracowanych po tej zmianie. Jako przykład ilustrujący tę zasadę można wskazać pracownika, który do 31 stycznia zatrudniony był na 1/2 etatu, a od 1 lutego – na cały etat; zachorował w czerwcu. Aby wyliczyć podstawę wymiaru świadczenia chorobowego, należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie z 4 ostatnich miesięcy poprzedzających chorobę, czyli od lutego do maja. Gdyby ten sam pracownik pracował na cały etat od 6 lutego, do podstawy wymiaru świadczenia należałoby przyjąć miesiące od marca do maja, wyłączając luty jako niepełny miesiąc.

Jeśliby jednak zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu zachorowania – pracownik pracuje na 3/4 etatu od 10 marca, a od 25 do 30 marca przebywał na zwolnieniu lekarskim – to podstawę wymiaru świadczenia chorobowego trzeba obliczyć z tego właśnie miesiąca (marca), ale po uzupełnieniu.

[...]

Magdalena Skalska
specjalista do spraw płac z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kadr i płac, pracownik jednostki budżetowej, autorka książki o wynagrodzeniach pracowniczych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.