Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Październik 2010 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » ZUS ZLA
 
Tomasz Głębocki

ZUS ZLA

Formularz ZUS ZLA wystawiany przez lekarza zawiera dane podlegające ochronie danych osobowych. Kto go wystawia, kto kontroluje, a kto ma prawo się z nim zapoznać? I najważniejsze - co należy zrobić, kiedy pracownik albo pracodawca go zgubi?

Podczas ustalania prawa do zasiłków i ich wysokości dowodem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej jest zaświadczenia lekarskie wystawiane na formularzu ZUS ZLA, które wydawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS). Potocznie zwolnienia lekarskie zwane są również L4 z powodu dawnego oznaczenia tego formularza.

ZUS ZLA nie do wszystkiego

Formularz ZUS ZLA nie jest jednak odpowiedni dla każdej, wymagającej usprawiedliwienia sytuacji, która skutkuje nieobecnością w pracy. Przykładowo: przewidywaną datę porodu określa zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku, datę porodu zaś dokumentuje się skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka. Także w sytuacjach, kiedy pracownik nie może wykonywać pracy, ponieważ poddał się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo jest niezdolny do pracy wskutek poddania się zabiegowi ich pobrania - wymagane zaświadczenie lekarz wystawia również na zwykłym druku.

[...]

Tomasz Głębocki
Aplikant radcowski, ekspert i praktyk z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.