Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Październik 2010 » BHP » Zawał serca w pracy
 
Jacek Rajewicz

Zawał serca w pracy

Przeciążenie pracą, duży wysiłek fizyczny i stres mogą powodować zawał serca. Aby uznać to zdarzenie za wypadek przy pracy, zespół powypadkowy musi udowodnić, że zostało ono wywołane zewnętrzną przyczyną i było następstwem wykonywania pracy.

Fot. D. Stańda

Choroby serca - podobnie jak choroby nowotworowe - są obecnie główną przyczyną dolegliwości i zgonów, które zdarzają się także w trakcie pełnienia przez pracowników obowiązków zawodowych. Wynika to z coraz większego występowania wielu czynników szkodzących zdrowiu, takich jak: zatrucie środowiska naturalnego, szybki rytm życia, zjawisko pracoholizmu oraz mała aktywność fizyczna. Zespoły powypadkowe stają przed niełatwym zadaniem ustalenia, czy dany przypadek zawału serca można zakwalifikować jako wypadek przy pracy zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych1 (dalej: ustawa wypadkowa). Opierają się one przede wszystkim na zeznaniach świadków i poszkodowanych oraz dokumentacji medycznej. W każdym przypadku, a zwłaszcza przy urazach budzących wątpliwości, zespół powypadkowy ma możliwość zasięgnięcia opinii lekarza, który wyraża opinię o tym, jak ciężki jest uraz i jakie skutki zdrowotne może powodować u osoby poszkodowanej. Zespół powypadkowy nie może niestety korzystać z opinii biegłych (ta ma bardzo istotne znaczenie w postępowaniu sądowym), dlatego bardzo pomocna dla prawidłowej kwalifikacji danego zdarzenia może być dobra znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego (dalej: SN). Judykatura, a zwłaszcza duża liczba weryfikowanych wyroków sądów pierwszej instancji oraz uwzględnianych skarg kasacyjnych wnoszonych do SN, daje obraz tego, jak skomplikowany i kontrowersyjny jest to problem.

[...]

Jacek Rajewicz
Długoletni inspektor pracy. Specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Obecnie główny specjalista ds. BHP.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.