Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Październik 2010 » Wynagrodzenia i świadczenia » Opłacanie nadgodzin
 
Mariusz Piotrowski

Opłacanie nadgodzin

System wynagradzania za nadgodziny przewiduje albo czas wolny, albo wynagrodzenia i dodatki, które także mogą być wypłacane ryczałtem. Czy pracodawcy mogą także proponować pracownikom premię, akord, prowizję lub po prostu wyższe wynagrodzenie?

Pracodawcy zamiast normalnego wynagrodzenia wraz z należnymi pracownikowi za nadgodziny dodatkami często, jako rekompensatę za pracę, wprowadzają premie (regulaminowe lub uznaniowe), stosują akordowy system płac lub ustalają ryczałty. Aby omówić owe nietypowe wynagradzanie pracy w godzinach nadliczbowych, należy najpierw przedstawić prawem ustanowiony sposób rekompensowania pracy w nadgodzinach.

Wynagrodzenie

Jak już zaznaczono wyżej, z tytułu pracy w nadgodzinach pracownikowi przysługuje wynagrodzenie złożone z normalnego wynagrodzenia i dodatku (art. 1511 § 1 kodeksu pracy1 - dalej: kp). Wyjątkiem od tej zasady jest udzielenie - w zamian za czas przepracowany w nadgodzinach - czasu wolnego od pracy (art. 151 kp). Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach zasadniczo jest wypłacane za faktyczną liczbę godzin nadliczbowych, a wyjątkowo może także przybrać formę ryczałtu (art. 1511 § 4 kp).

Co do zasady, rekompensata za pracę w nadgodzinach zarówno w dni robocze, jak i powszednie nie jest jednak udzielana pracownikom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych (art. 1514 § 1 kp). Ponadto trzeba pamiętać, że w administracji publicznej występują ograniczenia, jeżeli chodzi o wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pracy w nadgodzinach, na rzecz udzielania czasu wolnego od pracy.

[...]

Mariusz Piotrowski
Doktor nauk prawnych, wykładowca m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.