Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Październik 2010 » Czas pracy » Okresy wpływające na uprawnienia pracownicze
 
Katarzyna Piecyk

Okresy wpływające na uprawnienia pracownicze

Nie tylko staż pracy i lata nauki mają wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego. Prawo pracy w szczególnych ustawach reguluje kwestię wpływania okresów m.in. pracy na roli, służby w wojsku czy policji na uprawnienia pracownicze.

Do stażu wpływającego na wymiar urlopu wypoczynkowego wlicza się lata nauki i staż pracy, a także niektóre okresy zawieszenia trwania stosunku pracy (bezrobocie) oraz okresy traktowane równorzędnie do okresów zatrudnienia, mimo że nimi nie są (staż absolwencki, który choć wpływa na wymiar urlopu, pozostaje bez znaczenia na nabywanie do niego prawa) (zob. Kadry i Płace w Administracji 9/2010). Do okresów wpływających na uprawnienia pracownicze można zaliczyć także inne okresy.

Praca w gospodarstwie rolnym

Zasadą jest, że okres pracy w gospodarstwie rolnym wlicza się do stażu pracowniczego, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy, jednak od tych zasad są wyjątki. Jeżeli przepisy prawa lub obowiązującego układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy okresów pracy u innych pracodawców, wlicza się je. Natomiast w sytuacji, kiedy w układzie zbiorowym zaznaczono, że w stażu pracowniczym uwzględnia się wyłącznie staż zakładowy, czyli okres pracy u danego pracodawcy, np. podczas ustalania długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony - okres pracy w gospodarstwie rolnym nie jest uwzględniany. Analogicznie - jeżeli przepisy obowiązujące u danego pracodawcy przewidują, że do stażu wlicza się okresy zatrudnienia w określonej branży (nie w rolnictwie) - wówczas okresu pracy w gospodarstwie rolnym także się nie uwzględnia.

[...]

Katarzyna Piecyk
Ekspert specjalizująca się w problematyce prawa pracy. Autorka wielu pozycji książkowych oraz publikacji zamieszczanych w czasopismach fachowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.