Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Październik 2010 » Czas pracy » Nie tylko pensum (cz. 2)
 
Cezary Pytlarz

Nie tylko pensum (cz. 2)

  • Uzupełnienie pensum
  • Zajęcia statutowe
  • "Karciane godziny"
  • Dokształcanie
  • Godziny ponadwymiarowe
  • Doraźne zastępstwa

Każdy nauczyciel musi wypracować ustawowo określone pensum, które można obniżać, podwyższać oraz łączyć z zajęciami o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (zob. Kadry i Płace w Administracji 9/2010). Pensum można jednak także uzupełniać - i to w kilku szkołach. Do 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela wlicza się także dodatkowe godziny na wypełnienie obowiązków związanych ze statutem szkoły, w tym dodatkowe godziny na opiekę świetlicową, oraz godziny przeznaczone na dokształcanie. Natomiast tym, co wyróżnia czas pracy nauczycieli, są godziny ponadwymiarowe oraz praca w ramach doraźnych zastępstw.

Uzupełnienie pensum

Czasami nauczyciel nie może wypracować pełnego wymiaru czasu pracy w swojej macierzystej szkole. Rozwiązaniem jest art. 22 Karty Nauczyciela1 (dalej: KN), gdzie ustawodawca przewidział możliwość zatrudnienia nauczyciela w innej szkole. Takie uzupełnienie etatu może nastąpić jednak pod warunkiem, że nauczyciel jest zatrudniony w macierzystej szkole w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Uzupełnienie wymiaru następuje w maksymalnym wymiarze 1/2 etatu, tak aby z zsumowania czasu pracy we wszystkich szkołach wynikało, że nauczyciel wykonał pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie ma natomiast przeszkody, aby uzupełnienie wymiaru czasu pracy nastąpiło w więcej niż jednej szkole.

[...]

Cezary Pytlarz
Ekspert prawa pracy, praktyk, szkoleniowiec
.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.