Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer
 

Marzec - Kwiecień 2020

Praca zdalna a inne formy pracy poza siedzibą pracodawcy

Pojęcie pracy zdalnej pojawiło się w polskim prawie za sprawą przepisów „antywirusowych”. W znacznym stopniu różni się ona od telepracy. Pozornie te rozwiązania są podobne, ale zdecydowanie łatwiejsza do wprowadzenia dla pracodawcy jest telepraca. więcej »

Zwolnienia grupowe

W artykule przedstawiono, w jaki sposób przeprowadzić zwolnienia grupowe zgodnie z prawem. Podstawą ich przeprowadzenia są przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej ustawą o zwolnieniach grupowych. więcej »

Zaległy urlop zamiast przestoju z powodu COVID-19

Pracodawca, który został zmuszony do zawieszenia lub ograniczenia swojej działalności z powodu epidemii COVID-19, nie może zobowiązać pracowników do wykorzystania w tym okresie zaległych urlopów wypoczynkowych za 2019 r. więcej »

Tarcza antykryzysowa

Stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii, ogłoszony na terenie całego kraju, wywołał daleko idące konsekwencje dla pracodawców i pracobiorców. więcej »

BHP a COVID-19

Podstawowym obowiązkiem każdego z pracodawców jest zapewnienie pracownikom i innym osobom fizycznym wykonującym pracę prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ten wymóg znajduje swoje fundamentalne podstawy w ustawie zasadniczej, Kodeksie pracy, a ostatnio – w szczególnym stanie pandemii – rozwijany jest również w rozporządzeniach.
więcej »