Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer
 

Marzec - Kwiecień 2019

Dodatek stażowy – prawo, roszczenie, wyrównanie

Staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych ma wpływ na wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Jakie są zasady nabywania prawa do dodatku za wieloletnią pracę, czy te zasady obowiązują wszystkich pracowników sektora publicznego? Wyjaśniamy w niniejszym artykule.

więcej »

Uprawnienia rodziców niepełnosprawnych dzieci w zakresie organizacji pracy

Ruchomy, przerywany, indywidualny rozkład czasu pracy – kto może skorzystać z uprawnień w zakresie organizacji pracy? Jakie są formy takiej organizacji? Jak złożyć poprawny wniosek? Na te i więcej pytań odpowiadamy w poniższym artykule.

więcej »

Odprawa emerytalno-rentowa

Każdemu pracownikowi, którego stosunek pracy ulega zakończeniu na skutek skorzystania przez niego z przysługującego mu uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy lub uprawnienia do emerytury, przysługuje odprawa emerytalno-rentowa. Warto zapoznać się z orzecznictwem SN, które pomoże w rozwiązaniu wątpliwości, jakie rodzi wypłacanie odprawy.

więcej »

Praca nadliczbowa kierowników jednostek organizacyjnych

Odmienne traktowanie kierowników w odniesieniu do świadczenia przez nich pracy nadliczbowej i jej rekompensowania ma swoje granice, wyznaczone przede wszystkim szczególnością i wyjątkowością wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Pełnienie roli kierowniczej nie pozwala na nieograniczone zlecanie pracy ponad normy czasu pracy.

więcej »

Rewolucja w PIT

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe regulacje prawne, na mocy których to administracja skarbowa przygotuje dla podatnika zeznania roczne, na podstawie których będzie on mógł się rozliczyć z fiskusem. To rewolucja nie tylko dla pracowników, ale po części i dla pracodawców.

więcej »