Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec 2010 » BHP » Ryzyko zawodowe urzędnika

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Adam Słomka

Ryzyko zawodowe urzędnika

Złe oświetlenie, długotrwała praca przed komputerem na niewygodnym krześle, za małe biuro, a za dużo ludzi, rozmów, pytań, poleceń, a nawet pretensji. Praca administracyjno-biurowa, jak każda, także wiąże się z ryzykiem zawodowym.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: bhp) jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego oraz jego algorytmu dla poszczególnych stanowisk pracy [więcej na ten temat zob. nr 1(2)/2010 "Kadr i Płac w Administracji", przyp. red.]. Najliczniejszą grupę pracowników w urzędach stanowią osoby pracujące na stanowiskach administracyjno-biurowych. Wbrew pozorom na takim samym stanowisku ryzyko zawodowe może się różnić w poszczególnych przypadkach, i to nawet znacząco. Decydują o tym: charakterystyka stanowiska pracy, warunki wykonywania pracy oraz zanotowanych zdarzeń w przeszłości, tj. wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wyniki oceny ryzyka oraz proponowane środki ochronne przedstawiono w tabeli 1, szacowane wartości ryzyka wg metody RISK SCORE w tabelach 2-5, natomiast środki ochrony przed zagrożeniami omówione zostały w tabeli 6.

Charakterystyka zawodu i stanowiska pracy

Pod pojęciem pracownika administracyjno-biurowego - według wydanego w 2003 r. przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej "Przewodnika po zawodach" - rozumie się pracujących na stanowiskach:

  • sekretarza administracyjnego,
  • sekretarza,
  • pracownika sekretariatu,
  • sekretarki,
  • pracownika biurowego.

Charakterystyka pracy każdego z wymienionych pracowników biurowych może się różnić ze względu na miejsce zatrudnienia i charakter wykonywanej pracy oraz środowisko, w jakim pracownik tę pracę wykonuje.

Ryzyko zawodowe jest wynikiem charakterystyki pracy. Oceniając zatem ryzyko zawodowe pracownika administracyjno-biurowego, nie można uogólniać, ponieważ warunki pracy nie będą identyczne dla różnych pracowników, pomimo tego, że pracują oni na tym samym stanowisku. Dlatego ocenę ryzyka zawodowego pracownika administracyjno-biurowego wykonano przy założonej charakterystyce zawodu.

[...]

Adam Słomka
Emerytowany wykładowca z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy i ryzyka zawodowego w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, autor wielu publikacji i patentów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.