Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Listopad 2011 » Wynagrodzenia i świadczenia » Dodatek stażowy

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Joanna Kaleta

Dodatek stażowy

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownicy budżetówki otrzymują także liczne dodatki, w tym dodatek za wieloletnią pracę. Wyjaśniamy, jakie są zasady nabywania prawa do niego, reguły obliczania jego wysokości oraz wypłacania.

Pracownicy zatrudnieni w budżetówce rzadko kiedy otrzymują jedynie wynagrodzenie zasadnicze. Na ich comiesięczne wynagrodzenie składają się bowiem również liczne dodatki. Jedne są obowiązkowe, inne nie. Obowiązkowym dodatkiem, do którego mają prawo wszyscy zatrudnieni w służbie cywilnej oraz samorządzie, jest dodatek za wieloletnią pracę (inaczej: dodatek stażowy).

Prawo do dodatku za wieloletnią pracę pracowników samorządowych wynika z ustawy o pracownikach samorządowych1 (dalej: uops) oraz rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych2. Natomiast dodatek za wieloletnią pracę członków korpusu służby cywilnej przewidziany został w ustawie o służbie cywilnej3 (dalej: uosc) oraz w rozporządzeniu w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej4 (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia sc). Główną funkcją tego dodatku jest zachęcenie pracowników sfery budżetowej do związania swojej kariery zawodowej z administracją państwową – w przypadku pracowników służby cywilnej – oraz z administracją samorządową – w przypadku pracowników samorządowych. Pośrednio dodatek za wieloletnią pracę ma również zachęcić pracowników sektora prywatnego do przechodzenia do pracy w administracji rządowej.

[...]

Joanna Kaleta
Aplikant adwokacki, była koordynator kontroli czasu pracy oraz wypłat wynagrodzeń w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy. Szkoleniowiec i autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.