Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer
 

Lipiec - Sierpień 2019

Stosowanie art. 27 ustawy o związkach zawodowych

Zakładowa organizacja związkowa wspólnie z pracodawcą decyduje, komu, na co i w jakiej wysokości należy przyznać środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nowe przepisy nie zawierają już zapisów rozdzielających beneficjentów środków z funduszu na pracowników oraz osoby uprawnione do otrzymania tych świadczeń.

więcej »

Wydawanie poleceń służbowych w trakcie strajku

Czy w czasie strajku, który jest nietypową sytuacją pracowniczą, pracownik ma takie same zobowiązania wobec przełożonego, jak w czasie normalnej pracy? Czy pracodawca może wydawać polecenia służbowe pracownikowi w czasie strajku? Omawiamy problematyczne kwestie.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Lipiec - Sierpień 2019

Stażowe nie uzupełni minimalnego wynagrodzenia

Kształtowanie zasad wynagrodzenia jest przedmiotem szczególnego zainteresowania pracowników, ponieważ ma wpływ na ich roszczenia płacowe. Dodatkowo, ze zrozumiałych względów, zainteresowani są również pracodawcy, dla których różnego rodzaju zmiany w tym zakresie mogą powodować wzrost kosztów zatrudnienia.

więcej »

Niepełnosprawni a obowiązek odpracowania dni wolnych

Pracodawca musi dbać o optymalizację pracy. Musi także zadbać o równe traktowanie wszystkich pracowników. Jak jednak zachować tę równowagę, kiedy należy też uwzględnić szczególną sytuację osób niepełnosprawnych?

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Lipiec - Sierpień 2019

Kontrola zwolnień lekarskich

Podczas korzystania ze zwolnienia lekarskiego warto pamiętać, że zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i pracodawca (płatnik składek) mają prawo do ich weryfikacji, nawet w domu chorego.

więcej »