Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Stosunek pracy

Oszczędności kosztów osobowych w administracji publicznej

Pandemia koronawirusa zmieniła wiele w sferze życia publicznego i prywatnego. Skutki ekonomiczne i społeczne są bardzo dalekosiężne i dotykają zarówno przedsiębiorców, jak i podmioty sektora publicznego, np. urzędy, placówki oświatowe, placówki kultury.

Maj - Czerwiec 2020, Łukasz Paroń

Wypowiedzenie stosunku pracy podczas COVID-19

Mimo stanu epidemii wielu pracodawców wraca do normalnej działalności, a co za tym idzie, podejmuje także decyzje personalne, które skutkują rozwiązaniem umowy o pracę. Pojawia się jednak problem wręczenia pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu umowy o pracę osobiście.
Maj - Czerwiec 2020, Dominika Szachniewicz, Aleksandra Baranowska-Górecka

Porozumienia zbiorowe

W niniejszym artykule omawiamy charakter prawny instrumentów zbiorowego prawa pracy, jakim niewątpliwie są porozumienia zbiorowe, zawierane w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw i nie tylko w nich.
Maj - Czerwiec 2020, Marek Choczaj

Porozumienia zawieszające przepisy prawa pracy w dobie pandemii

Porozumienia w sprawie zmiany warunków pracy to źródła prawa pracy. Nie mogą być mniej korzystne niż przepisy regulujące prawo pracy. Czym są porozumienia kończące spór, zawierane w razie zwolnień grupowych czy porozumienia zawieszające? Jak wprowadzenie ustawy o COVID-19 wpływa na zawieranie tych porozumień?
Maj - Czerwiec 2020, Marek Choczaj

Badania lekarskie i szkolenia BHP

Jak podczas zagrożenia chorobą COVID-19 wygląda obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich oraz szkoleń z dziedziny BHP? Propozycje rozwiązań w tym zakresie zawiera projekt zmian z 21 marca 2020 r. do specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Marzec - Kwiecień 2020, Marek Choczaj

Wprowadzenie pracy zdalnej

Obecna rzeczywistość zdominowana przez pandemię koronawirusa wymusiła na ustawodawcy bezzwłoczne wprowadzenie tego, co wielu pracownikom i pracodawcom, szczególnie korporacyjnym, było znane pod hasłem „home office”.
Marzec - Kwiecień 2020, Agata Kostyk-Lewandowska

Praca zdalna a inne formy pracy poza siedzibą pracodawcy

Pojęcie pracy zdalnej pojawiło się w polskim prawie za sprawą przepisów „antywirusowych”. W znacznym stopniu różni się ona od telepracy. Pozornie te rozwiązania są podobne, ale zdecydowanie łatwiejsza do wprowadzenia dla pracodawcy jest telepraca.
Marzec - Kwiecień 2020, Marek Rotkiewicz

Zwolnienia grupowe

W artykule przedstawiono, w jaki sposób przeprowadzić zwolnienia grupowe zgodnie z prawem. Podstawą ich przeprowadzenia są przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej ustawą o zwolnieniach grupowych.
Marzec - Kwiecień 2020, Aleksandra Baranowska-Górecka Dominika Szachniewicz

Dyskryminacja w rozdziale świadczeń z zfśs – cz. 2

Równe traktowanie w zatrudnieniu przekłada się również na równe traktowanie w kwestii przyznawania świadczeń socjalnych. Oto druga część artykułu na temat korzystania z zfśs.

Styczeń - Luty 2020, Marek Choczaj

Wypowiedzenie zmieniające – cz. 2

Oto druga część naszego cyklu dotyczącego wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy na podstawie art. 42 § 4 kp, w którym omawiamy powierzenie innej pracy, niezbędne kwalifikacje pracownika oraz warunki wynagrodzenia.

Styczeń - Luty 2020, Jacek Rajewicz
« poprzednia