Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Stosunek pracy

Strajk pracowników sfery budżetowej – warunki legalności strajku

Strajk określany jest jako ostateczny etap rozwiązania sporu zbiorowego. Aby był legalny, musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ale przepisy są nieprecyzyjne, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników sfery publicznej.

Lipiec - Sierpień 2019 , Marek Choczaj

Wydawanie poleceń służbowych w trakcie strajku

Czy w czasie strajku, który jest nietypową sytuacją pracowniczą, pracownik ma takie same zobowiązania wobec przełożonego, jak w czasie normalnej pracy? Czy pracodawca może wydawać polecenia służbowe pracownikowi w czasie strajku? Omawiamy problematyczne kwestie.

Lipiec - Sierpień 2019 , Lena Choczaj

Stosowanie art. 27 ustawy o związkach zawodowych

Zakładowa organizacja związkowa wspólnie z pracodawcą decyduje, komu, na co i w jakiej wysokości należy przyznać środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nowe przepisy nie zawierają już zapisów rozdzielających beneficjentów środków z funduszu na pracowników oraz osoby uprawnione do otrzymania tych świadczeń.

Lipiec - Sierpień 2019 , Iwona Hickiewicz

Zmiany w szkoleniach okresowych pracowników

Czy wszyscy pracownicy powinni przechodzić okresowe szkolenia BHP? Czy powtarzalność szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ma sens? Odpowiemy na te pytania, analizując ostatnie zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy.

Maj - Czerwiec 2019, Jacek Rajewicz

Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych pracowników

Jakich danych pracodawca może żądać od kandydata do pracy podczas rekrutacji? Jak powinien przechowywać powierzone mu dane? Czy te same zasady dotyczące przetwarzania danych odnoszą się także do pracowników korzystających z zfśs oraz należących do związków zawodowych?

Maj - Czerwiec 2019, Iwo Klisz

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy – cz. 1

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie swojego przełożonego. Takie zachowanie jest wymagane od pracownika, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala.

Maj - Czerwiec 2019, Marcin Jachimowicz

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej

Pracodawca jako płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń i inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.

Maj - Czerwiec 2019, Marek Choczaj

Przetwarzanie danych o stanie zdrowia kandydatów do pracy

Prawodawca unijny w art. 9 ust. 1 rodo wprowadza zakaz przetwarzania wymienionych w treści tego przepisu danych, do których zalicza m.in. dane dotyczące zdrowia. Dane te oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia (art. 4 ust. 15 rodo).

Marzec - Kwiecień 2019, Dominika Dörre-Kolasa

Jak prawidłowo zawrzeć umowę szkoleniową?

Zawarcie umowy szkoleniowej ma na celu nie tylko zapewnienie pracownikowi możliwości rozwoju oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych, ale także zabezpieczenie interesów pracodawcy. Dlatego tak ważne jest jej prawidłowe zawarcie. Wyjaśniamy, krok po kroku, jak to zrobić.

Marzec - Kwiecień 2019, Lena Choczaj

Uprawnienia rodziców niepełnosprawnych dzieci w zakresie organizacji pracy

Ruchomy, przerywany, indywidualny rozkład czasu pracy – kto może skorzystać z uprawnień w zakresie organizacji pracy? Jakie są formy takiej organizacji? Jak złożyć poprawny wniosek? Na te i więcej pytań odpowiadamy w poniższym artykule.

Marzec - Kwiecień 2019, Ewa Łukasik
« poprzednia