Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Wynagrodzenia i świadczenia

Tarcza antykryzysowa

Stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii, ogłoszony na terenie całego kraju, wywołał daleko idące konsekwencje dla pracodawców i pracobiorców.
Marzec - Kwiecień 2020, Łukasz Paroń

Wynagrodzenia nauczycieli w związku z epidemią

Dyrektorzy szkół i przedszkoli odpowiedzialni są za prawidłowe i terminowe naliczanie i wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, w sposób uwzględniający ich czas pracy oraz warunki jej wykonywania. W obecnej sytuacji powinni zadbać o opracowanie i wdrożenie mechanizmów i procedur dokumentowania zdarzeń w przypadku pracy zdalnej.
Marzec - Kwiecień 2020, Marcin Wilski

Wynagrodzenie postojowe

W aktualnej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy lub spowodowanego przestojem w zakładzie pracy. Temu zagadnieniu będzie poświęcony poniższy artykuł, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niuanse prawne związane z jego koncepcją.
Marzec - Kwiecień 2020, Łukasz Paroń

Czy szkolenia online mają sens?

Panująca epidemia koronawirusa zmusiła nas do wprowadzenia zmian zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Z kolei ustawa antykryzysowa i związana z tym modyfikacja przepisów prawa pracy wywołały wiele pytań i niejasności.
Marzec - Kwiecień 2020, Marcin Wojciechowski

Nabycie prawa do dodatkowego rocznego wynagrodzenia

Kto ma prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia? Które przepisy to regulują? Przypominamy podstawowe zasady dotyczące nabywania prawa do tzw. trzynastek oraz rozwiewamy wątpliwości w tej kwestii.

Styczeń - Luty 2020, Olgierd Kucharski

Kara pieniężna jako kara porządkowa

Kara pieniężna jest rodzajem kary porządkowej, która wymierzana jest za wymienione w Kodeksie pracy przewinienia i nie może wynieść więcej niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika.

Styczeń - Luty 2020, Michał Culepa

Świadczenia pieniężne z zfśs

Rodzaj dopuszczalnych świadczeń pieniężnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związany jest bezpośrednio z zakresem usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, a także zwrotnej i bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

Styczeń - Luty 2020, Marcin Wilski

Zasady wypłacania wynagrodzeń

Wypłata wynagrodzenia pracownikowi przelewem na jego konto bankowe jest powszechną praktyką, która dopiero teraz doczekała się stosownych zapisów w kp. Przypominamy zasady wypłacania wynagrodzenia za pracę w kontekście nowelizacji, która uregulowała zasady dotyczące wypłat przelewem.

Listopad - Grudzień 2019, Justyna Lenczewska

Zwolnienia od pracy w celach osobistych

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi wyjścia prywatnego w czasie pracy? Jakie powody stoją za taką decyzją? Czy pracownik powinien odpracować swoje wyjście prywatne? Czy wpływa ono na wysokość wynagrodzenia wypłacanego za przepracowany miesiąc?
Listopad - Grudzień 2019, Marcin Wilski

Obniżenie wynagrodzenia za źle wykonaną pracę

Wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem zarówno obligatoryjnym, jak i ekwiwalentnym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pracownik otrzyma wynagrodzenie, gdy nie wykonuje pracy. Przypadki te są ściśle określone w przepisach prawa (np. urlop wypoczynkowy, czas szkoleń w zakresie BHP, 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy) – art. 80 kp.

Listopad - Grudzień 2019, Olgierd Kucharski
« poprzednia