Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Ubezpieczenia społeczne i podatki

Obowiązki pracodawcy na koniec roku

Wraz z końcem roku na pracodawców zostały nałożone obowiązki względem pracowników w związku z koniecznością corocznego rozliczenia się z fiskusem. Niekiedy pracodawcy nie zdają sobie sprawy, że spoczywa na nich obowiązek przekazania jakiejś deklaracji pracownikowi.


Wrzesień - Październik 2019, Rafał Styczyński

Kontrola zwolnień lekarskich

Podczas korzystania ze zwolnienia lekarskiego warto pamiętać, że zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i pracodawca (płatnik składek) mają prawo do ich weryfikacji, nawet w domu chorego.

Lipiec - Sierpień 2019 , Krzysztof Sprutta

Zagadnienia podatkowe a zfśs

Co będzie przychodem, a co nie? Czy wszystkie dochody podlegają opodatkowaniu i dlaczego? Skoro świadczenia pracownicze to także przychody ze stosunku pracy, to czy przychodem będzie również umorzona pożyczka z zfśs zaciągnięta wcześniej na cele mieszkaniowe?

Lipiec - Sierpień 2019 , Aleksander Gniłka

Odpowiedzialność karna skarbowa pracodawcy jako płatnika

Polski ustawodawca nałożył szczególne obowiązki na pracodawców wypłacających pracownikom wynagrodzenia oraz inne należności, czyniąc ich płatnikami podatku. Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje nie tylko odpowiedzialnością podatkową, ale również karną skarbową.

Maj - Czerwiec 2019, Łukasz Jakubowiak

Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne

Przyjrzyjmy się nowym uprawnieniom rodziców niepełnosprawnych dzieci, wprowadzonym nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Co zmieniają nowe przepisy? Komu obecnie należy się zasiłek opiekuńczy? Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać zasiłek?

Maj - Czerwiec 2019, Krzysztof Sprutta

Rewolucja w PIT

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe regulacje prawne, na mocy których to administracja skarbowa przygotuje dla podatnika zeznania roczne, na podstawie których będzie on mógł się rozliczyć z fiskusem. To rewolucja nie tylko dla pracowników, ale po części i dla pracodawców.

Marzec - Kwiecień 2019, Łukasz Jakubowiak

Umowa zlecenia z cudzoziemcem – skutki podatkowe na gruncie PIT i ZUS

Coraz częściej możemy spotkać się z sytuacją, w której polskie podmioty zatrudniają cudzoziemców. Od strony podatkowej najprostszą formą takiego współdziałania jest współpraca w ramach umowy o pracę. W praktyce równie częstą formą współpracy z obcokrajowcami jest zawieranie z nimi umów zlecenia.

Styczeń - Luty 2019, Aleksander Gniłka

Rezydent czy nierezydent?

Zgodnie z zasadą rezydencji opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody danego podmiotu, który ma siedzibę na terytorium danego państwa, niezależnie od miejsca ich powstania. Natomiast w zasadzie źródła opodatkowaniu w danym państwie będą podlegały te dochody, które mają źródło w danym państwie.

Listopad – Grudzień 2018, Łukasz Jakubowiak

Przychód podatkowy z tytułu wyjazdu integracyjnego

Niejednokrotnie przedsiębiorcy zatrudniający w swojej firmie pracowników organizują dla nich wyjazdowe spotkania, zawierające elementy rekreacyjno-sportowe, których celem jest zintegrowanie pracowników. Koszty takiego wyjazdu często dofinansowane są z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs).

Wrzesień – Październik 2018, Aleksander Gniłka

Wypłata „pod stołem” – konsekwencje podatkowe i karne

Wysokie koszty pracy skłaniają niekiedy pracodawców do poszukiwania oszczędności. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest zatrudnienie pracownika z niższą niż realnie pensją i wypłacanie części wynagrodzenia bez formalnego potwierdzenia jego wysokości.

Lipiec – Sierpień 2018, Łukasz Jakubowiak
« poprzednia