Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Stosunek pracy

Badania lekarskie i szkolenia BHP

Jak podczas zagrożenia chorobą COVID-19 wygląda obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich oraz szkoleń z dziedziny BHP? Propozycje rozwiązań w tym zakresie zawiera projekt zmian z 21 marca 2020 r. do specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Marzec - Kwiecień 2020, Marek Choczaj

Wprowadzenie pracy zdalnej

Obecna rzeczywistość zdominowana przez pandemię koronawirusa wymusiła na ustawodawcy bezzwłoczne wprowadzenie tego, co wielu pracownikom i pracodawcom, szczególnie korporacyjnym, było znane pod hasłem „home office”.
Marzec - Kwiecień 2020, Agata Kostyk-Lewandowska

Praca zdalna a inne formy pracy poza siedzibą pracodawcy

Pojęcie pracy zdalnej pojawiło się w polskim prawie za sprawą przepisów „antywirusowych”. W znacznym stopniu różni się ona od telepracy. Pozornie te rozwiązania są podobne, ale zdecydowanie łatwiejsza do wprowadzenia dla pracodawcy jest telepraca.
Marzec - Kwiecień 2020, Marek Rotkiewicz

Zwolnienia grupowe

W artykule przedstawiono, w jaki sposób przeprowadzić zwolnienia grupowe zgodnie z prawem. Podstawą ich przeprowadzenia są przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej ustawą o zwolnieniach grupowych.
Marzec - Kwiecień 2020, Aleksandra Baranowska-Górecka Dominika Szachniewicz

Dyskryminacja w rozdziale świadczeń z zfśs – cz. 2

Równe traktowanie w zatrudnieniu przekłada się również na równe traktowanie w kwestii przyznawania świadczeń socjalnych. Oto druga część artykułu na temat korzystania z zfśs.

Styczeń - Luty 2020, Marek Choczaj

Wypowiedzenie zmieniające – cz. 2

Oto druga część naszego cyklu dotyczącego wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy na podstawie art. 42 § 4 kp, w którym omawiamy powierzenie innej pracy, niezbędne kwalifikacje pracownika oraz warunki wynagrodzenia.

Styczeń - Luty 2020, Jacek Rajewicz

Nieposzlakowana opinia urzędnika

Czym jest nieposzlakowana, nienaganna opinia i kogo dotyczy? Które przepisy prawa to precyzują? W jakich sytuacjach można utracić nieposzlakowaną opinię? Na te oraz więcej pytań odpowiadamy w naszym artykule.

Styczeń - Luty 2020, Marek Rotkiewicz

Delegowanie za granicę a podróż służbowa

Obie sytuacje – zarówno delegowanie, jak i podróż służbowa – związane są z wykonywaniem pracy poza siedzibą pracodawcy. Mimo że obie mogą dotyczyć pracy poza granicami kraju, to jednak nie są tą samą instytucją prawną.

Styczeń - Luty 2020, Agata Kostyk-Lewandowska

Gdy zgoda na przetwarzanie nie jest potrzebna

Bez mała 2-letni okres stosowania rodo obrodził różnymi błędnymi praktykami i interpretacjami. Niektóre z nich sprawiły, że przepisy o ochronie danych osobowych ciężko brać na serio, a ich stosowanie sprowadza się do kolejnej unijnej fanaberii mającej utrudnić życie.

Styczeń - Luty 2020, Tomasz Cygan

Osoby uprawnione do korzystania z zfśs – cz. 1

Sam fakt istnienia w zakładzie pracy funduszu świadczeń socjalnych niczego nikomu nie gwarantuje. Wszystko zależy od postanowień regulaminu, zasad w nim zawartych i praktyki jego stosowania.

Listopad - Grudzień 2019, Marek Choczaj
« poprzednia