Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Świadczenie emerytalne

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
2010-03-26, Mirosława Kuczkowska

Świadczenie emerytalne

Od marca obowiązują zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 8 lutego 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego (DzU nr 27, poz. 137).

Nowelizacja objęła m.in. art. 2 pkt. 1 zmienionego rozporządzenia, czyli sposób naliczania świadczenia należnego emerytowi lub renciście wojskowemu, jeżeli jego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył niższej kwoty granicznej przychodu.