Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Nowy protokół powypadkowy
2019-07-16,

Nowy protokół powypadkowy

25 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie określające nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W nowym wzorze protokołu nie trzeba podawać: numeru identyfikacyjnego REGON pracodawcy; NIP osoby poszkodowanej; miejsca urodzenia oraz imienia ojca osoby poszkodowanej; pieczęci pracodawcy.

Nie trzeba pozbywać się od razu dotychczasowych wzorów protokołów. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzone według dotychczasowego wzoru mogą być stosowane do wyczerpania ich zapasów, nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy. W razie niedotrzymania tego terminu zespół ma obowiązek podania w protokole przyczyn opóźnienia. Do protokołu należy załączyć komplet niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca ma obowiązek niezwłocznie doręczyć właściwemu inspektorowi pracy.