Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Gwarantowane świadczenie „Dobry start”
2020-02-27

Gwarantowane świadczenie „Dobry start”

Powstał projekt ustawy, która gwarantuje uregulowanie przepisów oraz stabilizację prawa do świadczenia „Dobry start”.

„Dobry start” to obok programu „Rodzina 500+” jeden z elementów kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej rządu. Jej głównym celem jest wyrównywanie szans wśród uczniów, dlatego wsparciem z programu objęte są rodziny z dziećmi w wieku szkolnym na utrzymaniu – bez względu na dochód. To jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. Zmienią się terminy składania wniosków. Projekt ustawy zakłada, że od 2021 r. wnioski można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lutego, a drogą tradycyjną – od 1 kwietnia. Bez zmian pozostanie data końcowa okresu przyjmowania wniosków, czyli 30 listopada. Zmiana terminów stanowi ujednolicenie z terminami składania wniosków o świadczenie wychowawcze. W 2019 r. wsparciem z programu „Dobry start” objętych było 4,5 mln uczniów, a na realizację programu, wraz z kosztami obsługi, wydano niemal 1,4 mld zł. Od 2018 r., czyli uruchomienia programu, jest to łącznie 2,8 mld zł.