Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » 500+ w nowej odsłonie
2019-07-16,

500+ w nowej odsłonie

Od 1 lipca 2019 r. można już składać wnioski na świadczenie z programu „Rodzina 500+”. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny. Wnioski można składać również online za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Nowy formularz-wniosek liczy jedynie dwie kartki i, jak zapowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest bardzo prosty do wypełnienia. Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych: zniesienie kryterium dochodowego, uproszczenie i znaczne skrócenie samego wniosku, a także zastąpienie decyzji o przyznaniu świadczenia informacją wysyłaną e-­mailem – ma usprawnić proces obsługi programu.

Złożenie wniosku do końca września gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic złoży wniosek dopiero w październiku, świadczenie zostanie przyznane od października, czyli od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, rodzice ci składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.